Υπηρεσίες

Η Logratech ειδικεύεται στις μεταφράσεις του νομικού τομέα, της αρχαιολογίας και της οικοδομής

Υπηρεσία Α.
Η 'ναυαρχίδα' της Logratech αποτελείται από τρία μέρη για τον νομικό τομέα:
  • Νομικές πράξεις όπως ο ποινικός κώδικας, ο αστικός κώδικας, οι εκθέσεις τύπου, οι αποφάσεις, κ.λπ.
  • Διοικητικά έγγραφα, όπως πρακτικά, πράξεις, συναντήσεις κ.λπ.
  • Επίσημα έγγραφα, όπως πιστοποιητικά γάμου, πιστοποιητικά γέννησης κ.λπ.

Υπηρεσία Β.
Εκτός από τον νομικό τομέα, η Logratech εξειδικεύεται επίσης στην ορολογία του
αρχαιολογία:
  •  Ενημερωτικά φυλλάδια
  •  Αποθέματα

Υπηρεσία Γ.
Η Logratech παρέχει επίσης μεταφράσεις για την οικοδομή:
  • Οδηγίες χρήσης των συσκευών
  • Εχνικές περιγραφές

Υπηρεσία Δ.
Ως ορκωτή μεταφράστρια, τα μεταφρασμένα έγγραφα μπορούν να νομιμοποιηθούν κατόπιν
αιτήματος.

                                                                                        Logratech@skynet.be