Diensten

Logratech is gespecialiseerd in vertalingen voor de juridische sector, de archeologie en de bouw.

Dienst A.
Het 'vlaggeschip' van Logratech bestaat voor de juridische sector uit 3 luiken:
  • Gerechtelijke aktes zoals strafwetboek, burgerlijk wetboek, PV's, vonnissen enz.
  • Administratieve stukken zoals notulen, aktes, vergaderingen enz.
  • Officiële documenten zoals huwelijksaktes, geboorteaktes enz..
Dienst B.
Naast de juridische sector is Logratech ook gespecialiseerd in de terminologie van de
archeologie:
  • Informatiebrochures
  • Inventarissen

Dienst C.
Logratech verzorgt ook vertalingen voor de bouw:
  • Gebruiksaanwijzingen toestellen
  • Technische beschrijvingen

Dienst D.
Als beëdigd vertaler kunnen op vraag de vertaalde documenten gelegaliseerd worden.


                                                                                                       logratech@skynet.be